Cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja, kako teoretskih tako i praktičnih, iz područja marketinga te isto tako stjecanje posebne vještine primjene stečenih teoretskih znanja u provedbi marketinških aktivnosti.