Poštovani studenti,

na stranicama našeg e-kolegija objavljen je silabus i terminski plan nastave kako bi si mogli planirati aktivnosti i obaveze tijekom ovog semestra.

Također, tu će biti postavljeni nastavni materijali iz kojih ćete trebati vršiti pripreme za polaganje ishoda kolegija. Bez obzira što će nastavni materijali biti ovdje objavljeni, moja vam je preporuka da svakako pohađate sva predavanja radi lakšeg savladavanja predmetnog gradiva, a i mogućnosti postavljanja pitanja i diskusije o temama koje potrebno dodatno pojasniti.

Sastavni dio kolegija je praktična ekonomska analiza poslovanja poljoprivrednog gospodarstva kojeg si sami izaberete koju ćete provesti temeljem postavljenog upitnika.

I na kraju,  nakon svakog provedenog vrednovanja na ovom će mjestu biti objavljeni vaši rezultati.

Želim vam uspješno savladavanje gradiva iz Ekonomike poljoprivrednog poduzeća.

dr. sc. Milan Oplanić, prof.v.š.