Ciljevi kolegija su: - Razumjeti pojmove i suvremene koncepte, poput: civilnog društva, neprofitnog sektora, trećeg sektora, socijalne ekonomije, socijalnih in... više
A. Teorijska razina u integrativnom pristupu u socijalnom radu. B. Razine djelovanja u kontekstu integrativnog pristupa u socijalnom radu: (1) neposredna raz... više
Policy analiza u socijalnoj politici. Kvalitativni pristupi u istraživanju socijalne politike. Kvantitativne metode u istraživanju socijalne politike. Longit... više
Određenje pojma supervizija. Razvoj supervizije. Odnos supervizije sa stručnim nadzorom, edukacijom, konzultacijom i psihoterapijom. Osnovni tipovi supervizije ... više
Putem kolegija Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca studenti se upoznaju s: razvojem, značenjem, sadržajem te učincima obiteljske politike u europskim zeml... više
Zbog društvenih poremećaja i ratnih zbivanja sve je veća potreba posebne zaštite izrazito ranjive skupine djece - djece bez pratnje. Cilj je kolegija upoznavanj... više
Kolegij produbljuje teorije i metode u pojedinim primijenjenim područjima socijalnog rada - socijalni rad s djecom, socijalni rad s mladima, socijalni rad sa st... više
- On-line društvo i suvremeni oblici komunikacije - Metoda ankete i modaliteti provedbe anketnog istraživanja - Odaziv, samoselekcija i ostali aspekti provedb... više
Razvoj hospicijske/palijativne skrbi u svijetu; Organizacija palijativne skrbi u EU; Definicija i načela palijativne skrbi; Modeli palijativne skrbi; Specifične... više
Praksa se odvija u centrima za socijalnu skrb u trajanju od 120 sati tijekom ljetnog semestra diplomskog studija. U sklopu prakse studenti su raspoređeni u supe... više
- razvoj i organizacija službe za mentalno zdravlje po konceptu psihijatrije u zajednici - prevencija i epidemiologija mentalnih poremećaja, - organizacija ... više
Novo siromaštvo. Pojam i tipologija linija siromaštva. Funkcije i načini konstrukcije ekvivalentnih ljestvica. Ekonomske nejednakosti i siromaštvo. Empirij... više
Socijalna ekonomija i posebice socijalno poduzetništvo su novi koncepti u našem kontekstu. Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata s konceptom i nastankom soc... više
Suvremene teorije razvoja društva. Temeljni pokazatelji gospodarskog, socijalnog i političkog razvoja. Povezanost gospodarskog, socijalnog i političkog razvo... više
Definiranje socijalnog marketinga. Oblikovanje procesa marketinškog planiranja. Analiza društva i društvenih promjena kao okružja socijalnog marketinga. Utvr... više
Koncepte o ljudskim pravima i ljudskom dostojanstvu te osnovni te antropološko - etičke aspekte u socijalnom radu. Promjene u svijetu i europska društva. Stanje... više
IFSW (2012.) upozorava da osobe s intelektualnim teškoćama predstavljaju veliku skupinu korisnika sustava socijalne skrbi, da je kvaliteta njihovog života niža ... više
1. Opći pojmovi vezani uz socijalni rad s pojedincem (određenja, zadaci, teorijske koncepcije, značenje pomoći, diskriminacija, osnaživanje, vrijednosti i eti... više
Teorijski koncepti mentalnog zdravlja; Povijesni pregled institucionalizacije na području mentalnog zdravlja; Kritički osvrt na institucionalizaciju i proces de... više
Uvod u socijalno pravo (pojmovi, filozofija i politika o socijalnom pravu). Odnos socijalnog prava i drugih grana prava. Povijesni razvoj socijalnog prava te dr... više