Anketa o zadovoljstvu korisnika sustavom za e-učenje Merlin

1. Odaberite svoju primarnu ulogu u sustavu za e-učenje Merlin:2. Spol:3. Dob:


4. Upišite naziv ustanove na kojoj studirate ili ste u radnom odnosu (izaberite iz popisa ):

5. Sustav za e-učenje Merlin koristim:
6. Jeste li koristili neku od postavki sustava za e-učenje Merlin za povećanje pristupačnosti (veličina fonta ili promjena kontrasta)?


7. Koristite li aplikaciju Merlin Mobile?8. Koji su razlozi zašto ste otvorili e-kolegij u sustavu za e-učenje Merlin:9. Pristup arhivi e-kolegija sustava za e-učenje Merlin mi je važan.


10. Procedura otvaranja e-kolegija unutar sustava Merlin je jednostavna.11. Za koje dijelove nastave koristite sustav za e-učenje Merlin (moguće više odgovora):


12. Upišite 5 (pet) mogućnosti sustava za e-učenje Merlin koje ste do sada najviše koristili. Popis svih dostupnih mogućnosti sustava možete pogledati ovdje.

13. Koje resurse Centra za e-učenje Srca koristite kao pomoć u radu sa sustavom za e-učenje Merlin (moguće odabrati više odgovora):14. Tehničku podršku pri izradi materijala za e-kolegij (moguće odabrati više odgovora):

8s. Pristup arhivi e-kolegija sustava za e-učenje Merlin mi je važan.9s. Za koje ste dijelove nastave koristili sustav za e-učenje Merlin (moguće odabrati više odgovora):10s. Koje ste od izdvojenih mogućnosti sustava za e-učenje Merlin imali priliku koristiti u okviru e-kolegija koje ste pohađali (moguće odabrati više odgovora):11s. Koje resurse Centra za e-učenje Srca koristite kao pomoć u radu sa sustavom za e-učenje Merlin (moguće odabrati više odgovora):15. Molimo Vas da na sljedeće tvrdnje odgovorite koristeći skalu:

1 - uopće se ne slažem     2 - ne slažem se    3 - ne znam, ne mogu procijeniti    4 - slažem se    5 - u potpunosti se slažem 1 2 3 4 5
Snalaženje u sustavu za e-učenje Merlin (pristup e-kolegijima, bloku administracija, aktivnostima e-kolegija i sl.) jednostavno je i intuitivno.
Sustav za e-učenje Merlin je prilagođen korisnicima i intuitivan je za korištenje (eng. user-friendly).
Zadovoljan sam uporabom boja i ikona na sustavu za e-učenje Merlin.
Zadovoljan sam organizacijom sučelja u sustavu za e-učenje Merlin (položajem navigacijske trake, izbornika, blokova i dijela ekrana za prikaz sadržaja e-kolegija).

16. Molimo Vas da na sljedeće tvrdnje odgovorite koristeći skalu:

1 - uopće se ne slažem     2 - ne slažem se    3 - ne znam, ne mogu procijeniti    4 - slažem se    5 - u potpunosti se slažem 1 2 3 4 5
Zadovoljan sam s mogućnostima koji mi sustav za e-učenje Merlin pruža pri izradi, administraciji i provedbi e-kolegija.
Sustav za e-učenje Merlin olakšava mi distribuciju nastavnih materijala.
Sustav za e-učenje Merlin olakšava mi komunikaciju sa studentima.
Sustav za e-učenje Merlin olakšava mi praćenje napretka studenata i ostvarivanje definiranih ishoda učenja na kolegiju.
Sustav za e-učenje Merlin doprinosi povećanju kvalitete kolegija.

17. Molimo Vas da na sljedeće tvrdnje odgovorite koristeći skalu:

1 - uopće se ne slažem     2 - ne slažem se    3 - ne znam, ne mogu procijeniti    4 - slažem se    5 - u potpunosti se slažem 1 2 3 4 5
Namjeravam i dalje koristiti sustav za e-učenje Merlin.
Korištenje sustava za e-učenje Merlin u većoj mjeri znatno bi doprinijelo kvaliteti izvođenja nastave na ustanovi.

18. Molimo Vas da na sljedeće tvrdnje odgovorite koristeći skalu:

1 - uopće se ne slažem     2 - ne slažem se    3 - ne znam, ne mogu procijeniti    4 - slažem se    5 - u potpunosti se slažem 1 2 3 4 5
Podrška koju pruža Centar za e-učenje Srca dostatna je za savladavanje korištenja sustava za e-učenje Merlin.
Centar za e-učenje Srca uvijek je spreman pomoći.
Centar za e-učenje Srca osigurava brze povratne informacije.
Centar za e-učenje Srca pruža zadovoljavajuću individualiziranu pomoć.

Napomena: Sljedeća pitanja odnose se na sustav za e-učenje Merlin u cijelosti, a ne na sadržaje pojedinih kolegija.

12s. Molimo Vas da na sljedeće tvrdnje odgovorite koristeći skalu:

1 - uopće se ne slažem     2 - ne slažem se    3 - ne znam, ne mogu procijeniti    4 - slažem se    5 - u potpunosti se slažem 1 2 3 4 5
Sustav za e-učenje Merlin je prilagođen korisnicima i intuitivan je za korištenje (eng. user-friendly).
Snalaženje u sustavu za e-učenje Merlin (pristup e-kolegijima, blok administracija, navigacija i sl.) jednostavno je i intuitivno.
Smatram kako sustav za e-učenje Merlin u potpunosti zadovoljava moje potrebe.

13s. Molimo Vas da na sljedeće tvrdnje odgovorite koristeći skalu:

1 - uopće se ne slažem     2 - ne slažem se    3 - ne znam, ne mogu procijeniti    4 - slažem se    5 - u potpunosti se slažem 1 2 3 4 5
Zadovoljan sam uporabom boja i ikona na sustavu za e-učenje Merlin.
Zadovoljan sam organizacijom sučelja u sustavu za e-učenje Merlin (položajem navigacijske trake, izbornika, blokova i dijela ekrana za prikaz sadržaja e-kolegija).
Sustav za e-učenje Merlin olakšava mi pristup nastavnim materijalima.
Sustav za e-učenje Merlin olakšava mi komunikaciju s nastavnicima/studentima.
Sustav za e-učenje Merlin trebao bi se na našoj ustanovi koristiti u puno većoj mjeri nego do sada.

14s. Molimo Vas da na sljedeće tvrdnje odgovorite koristeći skalu:

1 - uopće se ne slažem     2 - ne slažem se    3 - ne znam, ne mogu procijeniti    4 - slažem se    5 - u potpunosti se slažem 1 2 3 4 5
Podrška koju pruža Centar za e-učenje Srca dostatna je za savladavanje korištenja sustava za e-učenje Merlin.
Centar za e-učenje Srce osigurava brze i korisne povratne informacije.

Ako imate dodatnih primjedbi ili pohvala u vezi sa sustavom Merlin, molimo Vas da ih ukratko navedete.Potvrdi kako bismo znali da si čovjek, a ne stroj :)