prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, dipl. ing. geol.

Nastavna aktivnost

Diplomski studij Rudarstva

Inženjerskogeološko kartiranje, I. godina, II. semestar, izborni kolegij

Diplomski studij Geološkog inženjerstva 

Inženjerska geologija 2, 1. godina, II. semestar, obavezni kolegij

Inženjerskogeološko kartiranje, 1. godina, II. semestar, izborni kolegij

Geohazardi, 2. godina, III. semestar, izborni kolegij

Projektiranje inženjerskogeoloških istraživanja, 2. godina, IV. semestar, izborni kolegij

Znanstvena aktivnost

HRZZ projekt 'Razvoj metodologije procjene podložnosti na klizanje za planiranje namjene zemljišta primjenom LiDAR tehnologije' (LandSlidePlan)
1.1.2020. - 31.12.2023., voditeljica projekta
 
IPL projekt 'Kostanjek Landslide Monitoring Project (Zagreb, Croatia)' (IPL-220)
2017. - danas, suradnica na projektu
 
hrvatsko-autrsijaki bilateralni projekt  ‘Mineralogija glina pri procjeni opasnosti od klizanja'
2016. - 2017., suradnica na projektu
 
IPL projekt 'Croatian Virtual Landslide Data Center' (IPL-173)
2013.-2016., voditeljica projekta
 
bilateralni SATREPS FY2008 hrvatsko-japanski projekt ‘Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje posljedica klizanja i poplava u Hrvatskoj’
2009. - 2014. - zamjenica voditeljice projekta

Kontakt

Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Pierottijeva 6, 10000 Zagreb

Tel: 01/5535-765

E-mail: snjezana.mihalic@rgn.unizg.hr

Stručna aktivnost

2019

Stručna podloga za Državni plan prostornog razvoja (DPPR) - Kartografski podaci o klizištima u GIS-u kao tematski sloj prirodnih ograničenja vezanih uz klimatske promjene (MGIPU, 12/2019)

Članica Povjerenstva za utvrđivanje prava na stambeno zbrinjavanje i procjenu stanja klizišta i opravdanosti izvođenja građevinskih radova na zemljištu na kojem se nalaze porušene obiteljske kuće i druge stambene zgrade koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla (MGIPU, lipanj 2019. – danas)

Procjena rizika od klizišta Republike Hrvatske  (MUP, 11/2019) https://civilna-zastita.gov.hr/

2016

IFMIF-Dones projekt (eng. International Fusion Materials Irraditation Facility – Demo Oriented Neutron Source) - odabir lokacije za izgradnju centra za istraživanje i razvoj materijala potrebnih za izgradnju nuklearnih reaktora  (Vlada Republike Hrvatske, voditelj: S. Mihalić Arbanas, 06/2016)

2015

"Inženjerskogeološki elaborat - pokos ispod kaštela Rota u Momjanu"(Grad Buje, voditelj: S. Mihalić Arbanas, 09/2015)

"Geotehnički elaborat klizišta Gabrovica (Grad Samobor)" (Grad Samobor, voditelj: S. Mihalić Arbanas, 11/2015)

"Geotehnički elaborat klizišta Marovići (Grad Samobor)" (Grad Samobor, voditelj: S. Mihalić Arbanas, 12/2015)

2014

"Geotehnički elaborat klizišta Galgovo-Zagrebačka (Grad Samobor)" (Grad Samobor, voditelj: S. Mihalić Arbanas, 06/2014)

"Geotehnički elaborat klizišta Sv.Martin (Grad Samobor)" (Grad Samobor, voditelj: S. Mihalić Arbanas, 06/2014)

"Geotehnički elaborat klizišta Braslovje (Grad Samobor)" (Grad Samobor, voditelj: S. Mihalić Arbanas, 03/2014)

2013

"Geotehnički elaborat klizišta Gradišće (Grad Samobor)" (Grad Samobor, voditelj: S. Mihalić Arbanas, 10/2013)

"Geotehnički elaborat klizišta Grdanjci (Bedar-Javorek, Grad Samobor)" (Grad Samobor, voditelj: S. Mihalić Arbanas, 12/2013)

Znanstvena društva

Hrvatska grupa za klizišta, dio Međunarodnog konzorcija za klizišta (ICL)

IAEG - International Society for Engineering Geology

ISRM - International Society for Rock Mechanic

ISSMFE - International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

HGD - Hrvatska geotehničko društvo

HGD – Hrvatsko geološko društvo