doc. dr. sc. Martin Krkač, dipl. ing. geol.

Nastavna aktivnost

Preddiplomski studij geologije (PMF)

Inženjerska geologija, 3. godina, VI. semestar, obvezni kolegij

Preddiplomski studij geološkog inženjerstva (RGNF)

Inženjerska geologija 1, 3. godina, VI. semestar, obvezni kolegij

Diplomski studije Rudarstva

Inženjerska geologija, 1. godina, I. semestar, obvezni kolegij

Inženjerskogeološko kartiranje, I. godina, II. semestar, izborni kolegij

Diplomski studij Geološkog inženjerstva 

Inženjerskogeološko kartiranje, 1. godina, II. semestar, izborni kolegij

Znanstvena aktivnost

HRZZ projekt 'Razvoj metodologije procjene podložnosti na klizanje za planiranje namjene zemljišta primjenom LiDAR tehnologije' (LandSlidePlan)
1.1.2020. - 31.12.2023., suradnik na projektu
 
IPL projekt 'Kostanjek Landslide Monitoring Project (Zagreb, Croatia)' (IPL-220)
2017. - danas, voditelj projekta
 
hrvatsko-austrijski bilateralni projekt  ‘Mineralogija glina pri procjeni opasnosti od klizanja'
2016. - 2017., suradnik na projektu
 
IPL projekt 'Croatian Virtual Landslide Data Center' (IPL-173)
2013.-2016., suradnik na projektu
 
hrvatsko-srpski projekt 'GeohazardINFO: Virtualni centar podataka o geohazardima'
2010., suradnik na projektu
 
bilateralni SATREPS FY2008 hrvatsko-japanski projekt ‘Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje posljedica klizanja i poplava u Hrvatskoj’
2009. - 2014. suradnik na projektu
 
znanstveni projekt 'Razvoj sustava upravljanja geotehničkim podacima za procjenu prirodnih hazarda'
2007.-2013., suradnik na projektu
 
međunarodni projekt 'INTEREG CARDS/PHARE M.E.E.T.I.N.G. – Mitigation of the Earthquakes Effects in Towns and in Industrial Regional Districts'
2007.- 2008., suradnik na projektu

Kontakt

Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Pierottijeva 6, 10000 Zagreb

Tel: 01/5535-896

E-mail: martin.krkac@unizg.rgn.hr

Stručna aktivnost

2019

Stručna podloga za Državni plan prostornog razvoja (DPPR) - Kartografski podaci o klizištima u GIS-u kao tematski sloj prirodnih ograničenja vezanih uz klimatske promjene (MGIPU, 12/2019)

Procjena rizika od klizišta Republike Hrvatske  (MUP, 11/2019) https://civilna-zastita.gov.hr/

2019

Inženjerskogeološko istraživanja za izvedbeni  projekt na stijenskom pokosu na "Stalnom graničnom prijelazu za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Gornji Brgat" (Ministarstvo financija Republike Hrvatske, voditelj: S. Mihalić Arbanas, 09/2019)

2016

IFMIF-Dones projekt (eng. International Fusion Materials Irraditation Facility – Demo Oriented Neutron Source) - odabir lokacije za izgradnju centra za istraživanje i razvoj materijala potrebnih za izgradnju nuklearnih reaktora  (Vlada Republike Hrvatske, voditelj: S. Mihalić Arbanas, 06/2016)

2015

"Inženjerskogeološki elaborat - pokos ispod kaštela Rota u Momjanu"(Grad Buje, voditelj: S. Mihalić Arbanas, 09/2015)

"Geotehnički elaborat klizišta Gabrovica (Grad Samobor)" (Grad Samobor, voditelj: S. Mihalić Arbanas, 11/2015)

"Geotehnički elaborat klizišta Marovići (Grad Samobor)" (Grad Samobor, voditelj: S. Mihalić Arbanas, 12/2015)

2014

"Geotehnički elaborat klizišta Galgovo-Zagrebačka (Grad Samobor)" (Grad Samobor, voditelj: S. Mihalić Arbanas, 06/2014)

"Geotehnički elaborat klizišta Sv.Martin (Grad Samobor)" (Grad Samobor, voditelj: S. Mihalić Arbanas, 06/2014)

"Geotehnički elaborat klizišta Braslovje (Grad Samobor)" (Grad Samobor, voditelj: S. Mihalić Arbanas, 03/2014)

2013

"Geotehnički elaborat klizišta Gradišće (Grad Samobor)" (Grad Samobor, voditelj: S. Mihalić Arbanas, 10/2013)

"Geotehnički elaborat klizišta Grdanjci (Bedar-Javorek, Grad Samobor)" (Grad Samobor, voditelj: S. Mihalić Arbanas, 12/2013)

Znanstvena društva

Hrvatska grupa za klizišta, dio Međunarodnog konzorcija za klizišta (ICL)

IAEG - International Society for Engineering Geology

ISRM - International Society for Rock Mechanic

ISSMFE - International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

HGD - Hrvatska geotehničko društvo

HGD – Hrvatsko geološko društvo