Tomislav Brenko, mag. geol.

Detalji

Općenito o meni

Diplomirao 2015.
Doktorirao: u tijeku
  0917914464
Kućni broj: 015535794
Zavod: Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Znanstvena aktivnost

Projekti

TransFER - Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologije i robe, 9.2017. - danas 

NanoMin - Nanominerals in sediments and soils: formation, properties and their role in biogeochemical processes, 9.2016. - 9.2017. 

Radionice

2nd Intensive Training Course on Soil Micromorphology, University of Lleida (Lleida i Tremp, Španjolska)25.9. - 6.10. 2017. 

7th International Workshop of Qualitative and Quantitative Analysis of Clays and Clay Minerals, University of Greifswald (Greifswald, Njemačka), 20. - 24.2. 2017. 

Analytical methods and their applications in geohemistry (dr. sc. Sonja Lojen), Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet (Zagreb, Hrvatska) i Institut Jožef Stefan (Ljubljana, Slovenija), 8.4., 22.4. i 11.5.2017. 

SEM-EDS radionica (izv. prof dr. sc. Suzana Erić), Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet (Zagreb, Hrvatska), 11. - 13.5. 2016. 

Radovi u časopisima

Znanstveni i pregledni radovi

Brenko, Tomislav; Borojević Šoštarić, S; Ružičić, Stanko; Sekelj Ivančan, Tajana
Evidence for the formation of bog iron ore in soils of the Podravina region, NE Croatia: Geochemical and mineralogical study. // Quaternary International, 536 (2020), 13-29, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.11.033 (recenziran, članak, znanstveni)

Bevandić, Srećko; Brenko, Tomislav; Babajić, Elvir; Borojević Šoštarić, Sibila
Formation mechanisms of Fe-Mn concretions in the Vijenac Quarry, Dinaric Ophiolite Zone.  // Rudarsko-geološko-naftni zbornik, 33 (2018), 3; 63-74, doi:10.17794/rgn.2018.3.7 (recenziran, članak, znanstveni)

Orlović-Leko, Palma; Omanović, Dario; Ciglenečki, Irena; Vidović, Kristijan; Brenko, Tomislav
Application of electrochemical methods in the physico-chemical characterization of atmospheric precipitation.  // Bulgarian Chemical Communications, 49 (2017), SI C; 211-217 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Sažeci sa skupova

Sažeci u zbornicima i časopisima

Karavidović, Tena; Brenko, Tomislav; Sekelj Ivančan, Tajana; 
Močvarna željezna ruda – sirovina za proizvodnju željeza na prostoru sliva rijeke Drave u Podravini (SZ Hrvatska) tijekom kasne antike i ranog srednjeg vijeka. // Srpsko arheološko društvo
Negotin, Republika Srbija, 2019. str. 113-114 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)

Karavidović, Tena; Sekelj Ivančan, Tajana; Brenko, Tomislav
The last smelt with the single recipe: geochemical characterization of the bloomery iron production process at Virje - Volarski breg site. // Methodology and archaeometry (METARH), Book of abstracts
Zagreb, Hrvatska, 2019. str. 39-39 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)

Brenko, Tomislav; Borojević Šoštarić, S; Ružičić, Stanko; Sekelj Ivančan, Tajana
Geochemical and mineralogical evidences for possible bog iron formation in Podravina region, NE Croatia. // 6th Croatian Geological Congress, Zagreb, Republika Hrvatska, str. 37-38 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)

Karavidović, Tena; Brenko, Tomislav; Sekelj Ivančan , Tajana; Borojević Šoštarić, Sibila
Early medieval bog iron ore smelting process: a case study of Virje – Volarski breg (NW Croatia). // Archaeometallurgy in Europe (AIE 2019), 5th International Conference Archaeometallurgy in Europe (abstract book)
Miscolc, Republika Mađarska, 2019. str. 175-175 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)

Ilijanić, Nikolina; Miko, Slobodan; Hasan, Ozren; Šparica Miko, Martina; Brenko, Tomislav; Jarić, Ana
Late Holocene high resolution sediment record of environmental change in a karst lake: the Blue Lake (Modro jezero), Croatia. // Abstract Book IPA-IAL 2018 Unravelling the Past and Future of Lakes
Stockholm, 2018. str. 398-398 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)

Druga sudjelovanja na skupovima

Karavidović, Tena; Brenko, Tomislav; Sekelj Ivančan, Tajana
U potrazi za sirovinom – odabir položaja radionica za proizvodnju željeza u odnosu na geomorfologiju krajolika i dostupnost prirodnih resursa. // International symposium, Mining and Archaeology
Štip, Republika Sjeverna Makedonija, 2019. (predavanje, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni)

Brenko, Tomislav; Borojević Šoštarić, Sibila; Ružičić, Stanko
Mineralogical and geochemical characteristics of ore for possible iron production in Podravina region, NE Croatia. // 06th International Scientific Conference Methodology and Archaeometry
Zagreb, Hrvatska, 2018. str. 44-44 (predavanje, recenziran, sažetak, znanstveni)

Mušič, Branko; Sekelj Ivančan, Tajana; Borojević Šoštarić, Sibila; Medarić, Igor; Horn, Barbara; Ružičić, Stanko; Brenko, Tomislav
TransFER – Iron production along the Drava River in the Roman period and the Middle Ages: Creation and transfer of knowledge, technologies and goods. The case studies of Virje and Velike Hlebine.. // Methodology and Archaeometry / Miloglav, Ina (ur.).
Zagreb: Croatian Archaeological Society, 2017. str. 32-32 (predavanje, sažetak, znanstveni)

Ocjenski radovi

Diplomski i završni radovi

Brenko, Tomislav
Strukturna analiza bora i rasjeda u jugoistočnom dijelu otoka Paga. 2015., diplomski rad, diplomski, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

Brenko, Tomislav
Teški metali u oborinama urbanog područja. 2013., diplomski rad, preddiplomski, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb


Poslijediplomski studij

Naziv studija Doktorski studij geologije i geološkog inženjerstva
Sastavnica Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Odsjek / Zavod Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Status studija po semestrima

Semestar Datum upisa
1. 4.11.2016.
2. travanj 2017.
3. ožujak 2020.
4.  
5.  
6.  

Ispiti na doktorskom studiju

Ispit Stanje predmeta
 Metodologija znanstvenog rada Položen 
 Paleopedologija Položen 
Fizikalne i kemijske metode istraživanja stijena i mineralnih sirovina  Položen
 Industrijski minerali i njihova primjena Položen
 Taložni sustavi karbonata Položen
 Dijageneza sedimenata  Položen
 Mineralne čestice i procesi zagađivanja Položen
 Biomineralizacija Položen 

Doktorska disertacija

  Službeni rok / Interni rok Status (u tijeku / završeno)
Pripreme za istraživanje (literaturni pregled) 11.2019. Završeno
Terenski rad 11.2019. Završeno
Seminar: Prvi rezultati istraživanja 9.7.2019. Završeno
Definiranje teme 2.2020. U tijeku
Objavljen 1. članak vezan uz temu doktorata 26.11.2019. Završeno
Objavljen 2. članak vezan uz temu doktorata 6.2020. U tijeku
Objavljen 3. članak vezan uz temu doktorata 9.2020. U tijeku
Doktorski rad predan na 1. čitanje mentoru i korekcije 11.2020. U tijeku
Doktorski rad predan na 2. čitanje mentoru i korekcije 12.2020. U tijeku
Odabir komisije za ocjenu 1.2021. U tijeku
Čitanje komisije i njihove korekcije 1.2021.-3.2021. U tijeku
Izvješće komisije za ocjenu 3.-4.2021. U tijeku
Obrana doktorske disertacije   U tijeku

Promicanje znanosti

23.-29.7.2017. Ljetna tvornica znanosti - održana geološka radionica za djecu 6. razreda osnovne škole u Samoboru

Ljetna tvornica znanosti 2017 - opis radionica

Članstva u udrugama

Hrvatsko geološko društvo

Ljetna tvornica znanosti - Summer science factory

Nastavna aktivnost

Akademska godina 2019./2020.

 

 

 

Naziv kolegija

Nositelj

Opterećenje
(norma sati vježbe)

Broj studenata

Turnusa

Kolokviji (broj)

Optička mineralogija

Izv. prof. dr.sc. Sibila Borojević Šoštarić

60

10

1

-

Sistematska mineralogija

Prof dr.sc. Ivan Sondi

90

32

3

3

 

Akademska godina 2018./2019.

 

 

 

Naziv kolegija

Nositelj

Opterećenje (norma sati vježbe)

Broj studenata

Turnusa

Kolokviji (broj)

Optička mineralogija

Izv. prof. dr.sc. Sibila Borojević Šoštarić 

60

11

1

-

Sistematska mineralogija

Prof. dr.sc. Ivan Sondi

90

35

3

3

 

Akademska godina 2017./2018.

 

 

 

Naziv kolegija

Nositelj

Opterećenje (norma sati vježbe)

Broj studenata

Turnusa

Kolokviji (broj)

Optička mineralogija

Izv. prof. dr.sc. Sibila Borojević Šoštarić 

60

14

1

-

Sistematska mineralogija

Prof. dr.sc. Ivan Sondi

90

45

3

3

 

 

Akademska godina 2016./2017.

 

 

 

Naziv kolegija

Nositelj

Opterećenje (norma sati vježbe)

Broj studenata

Turnusa

Kolokviji (broj)

Optička mineralogija

Izv. prof. dr.sc. Sibila Borojević Šoštarić 

60

13

1

-

Sistematska mineralogija

Prof. dr.sc. Ivan Sondi

90

40

3

3