Doc. dr. sc. Zoran Kovač

Ime: Zoran

Prezime: Kovač

Institucija: Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Zavod: Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Adresa: Pierottijeva 6, 10000 Zagreb

Email: zoran.kovac@rgn.hr ili zoran.kovac@rgn.unizg.hr

Tel: +38515535789

Soba: 6. kat, V710

Znanstvena i stručna istraživanja

Hidrogeokemija

Hidrogeologija

Zaštita podzemnih voda

Održivo upravljanje vodnim resursima

Nitrati u podzemnoj vodi

Primjena stabilnih izotopa vode u hidrogeološkim istraživanjima