Kemizam

KAl3(SO4)2(OH)6

Postoji nekontinuirana serija čvrstih otopina između alunita i natroalunita, a većina alunita sadrži znatne količine Na. Male količine Fe mogu biti zamjenjene s Al3+. Serije čvrstih otopina s jarositom su ograničene.

Optička svojstva

Kristalni sustav i klasa

heksagonski, 3m

Habitus minerala

pločast, pseudokubičan

Oblik i habitus presjeka

prizmatičan, oblik robmoedara

Kalavost

vrlo dobra po {0001}

slaba po {101¯2}

Agregat

masivni, zrnasti, perasti, pahuljasti

Indeksi loma

niski, raste u varijetetima koji sadrže Fe3+

nO = 1,572 - 1,620                                                                                                    
ne  = 1,592 - 1,641

Reljef

umjeren, pozitivan

Osnovna boja

bezbojan

Pleokroizam

-

Pseudoapsorpcija

-

Dvolom

umjeren                                                                                                                     
δ = 0,010 - 0,021

Interferencijske boje

do srednjih boja 2. reda

Sraslaci

-

Optički karakter

pozitivan

Kut optičkih osi 2V

-

Tip potamnjenja

paralelno - u svim presjecima gdje je vidljiva
kalavost {0001}

Alteracije

alunit nastaje kao produkt alteracija alkalijskih feldspata i asociran je s mineralima glina i sitnozrnim kvarcom

Tip stijene

vulkanske: alterirane neutralne i kisele

u oksidnim zonama trošenja hidrotermalnih ležišta

Optičke anomalije

-

Mikroskopski slični minerali

brukit - anomalne interferencijske boje

Prepoznatljivost

sitnozrnast, zbog čega ga je relativno teško prepoznati

Druga karakteristična svojstva

-