Ortoklas je tektosilikat koji spada u grupu alkalijskih feldspata. Naziv je dobio iz grčkih riječi ortos (pravi) i kalais (kalanje). Tvrdoća po Mohsovoj skali mu je 6, staklastog je sjaja, koristi se kao drago kamenje, u porculanskoj, staklarskoj i keramičkoj industriji.

Kemizam

K[AlSi3O8]

Detalji

Ortoklas (N)

Detalji

Ortoklas u položaju tame (N+)

Detalji

Ortoklas u položaju maksimalne rasvjete (N+)

Detalji

Mirmekitno proraštanje ortoklasa s kvarcom (N)

Detalji

Mirmekitno proraštanje ortoklasa s kvarcom (N+)

Detalji

Ortoklas

Kristalni sustav (kristalni razred)

Monoklinski (2/m)

Habitus mineral

Izdužen pravcima osi a i c, pločast po {010}

Oblik i habitus presjeka

Hipidiomorfan do alotriomorfan

Kalavost

Savršena po {001}, izražena po {010}, slabo izražena po {110}. Kut kalavosti u plohi  {100} je 90°. Lučenje po  {100}, {110}.

Agregati

Zrnasti, masivni.

Indeksi loma i dvolom

 

nx = 1,514 – 1,526

ny = 1,518 – 1,530

nz = 1,521 – 1,533

Dvolom je nizak. nz - nx = 0,005 – 0,008

Reljef

Nizak negativan.

Osnovna boja

Bez boje

Pleokroizam

-

Pseudoapsorpcija

-

Interferencijska boja

Do bijele 1. reda.

Sraslaci

Jednostruki prema karlovarskom zakonu s malo nepravilnom plohom sraštanja približno paralelnom s {010} ili prodorni; manje zastupljeni bavenski i manebaški sraslaci.

Optički karakter izduženja

Negativan u {010} prema kalavosti po  {001} i u{001} prema kalavosti po {010}. U  {100} je pozitivan prema kalavosti po {001}. 

Kut optičkih osi 2V

2Vx između 40° i 85°ali obično nije veći od 70°. Varira sa stupnjem uređenosti rešetke (Al - Si), a malo se povećava I s porastom udjela Na. Kut 2Vx = 40° je granični za raspoznavanje ortoklasa i sanidine.

Optički karakter

Negativan.

Potamnjenje

Koso, X : a = 5 do 13°, obično 5 do 6° (veći kut ima natrijev klinopertit); Y : c = 13 do 21°; paralelno u  presjecima paralelnim s osi b. Maksimalan kut prema kalavosti po {001} je u {010}.

 

Alteracije/Izmjene

Jako izražene.

Prelazi u minerale glina, sericit uz izlučivanje kvarca - pod utjecajem hidrotermalnih otopine kreće od središta zrna. Radi sitnozrnastih uklopaka sekundarnih mineral često duž ploha kalavosti, presjeci su zamućeni, sivi do smeđasti. 

Pojavljivanje

Granit, granodiorit, sijenit, pegmatit; starije efuzivne magmatske stijene; mandule u bazaltu. Stijene visokog stupnja metamorfoze. Autigen; detritus.

Optičke anomalije

-

Mikroskopski slični minerali

Kremen (kvarc) - jednoosan i nema izmjene; sanidin - dolazi u efuzivima i bistar

Prepoznatljivost

Nizak negativan reljef, u presjecima okomitim na os a kut kalavosti između {001} i {010} je točno 90°

Druga karakteristična svojstva

Mutan od alteracija, ne pokazuje polisintetsko sraštanje