Anhidrit je bezvodni kalcijev sulfat koji se još naziva ''gips bez vode''. Ime je dobio iz grčke riječi anhydros što znači bez vode. Tvrdoća po Mohsovoj skali mu je 3, staklastog je do sedefastog sjaja. Koristi se kao vezivo za estrihe.

Kemizam

Ca[SO4]

Detalji

Anhidrit (N)

Detalji

Anhidrit u položaju tame (N+)

Detalji

Anhidrit u položaju maksimalne rasvjete, 2. reda (N+)

Detalji

Optička svojstva

Kristalni sustav (kristalni razred)

rompski (2/m 2/m 2/m)

Habitus minerala

pločast, izdužen paralelno osima ac, stupičast, rjeđe vlaknast pravcem osi b

Oblik i habitus presjeka

hipidiomorfan, pravokutan, četverostran, izdužen, nepravilan

Kalavost

tri međusobno okomite pinakoidske kalavosti
savršena po {010}, vrlo dobra po {100} i {001}
najčešće se vidi dvostruka kalavost s međusobno okomitim pukotinama   

Agregat

 zrnast, štapićast, vlaknast, radijalan

Indeksi loma

nx=1,570
ny=1,576
nz=1,614
niski do umjeren

Reljef

nizak do umjeren, pozitivan

Osnovna boja

bezbojan

rijetko ljubičast

y - bezbojan

x=z - ljubičast

Pleokroizam

-

Pseudoapsorpcija

izražena

nx ≈ ny < nz

Sraslaci

jednostruki ili polisintetski smjerom {101} i {011}

Dvolom

 nz – nx = 0,044

visok

Interferencijske boje

do zelenožute 3. reda

Optički karakter izduženja

pozitivan ili negativan

Kut optičkih osi 2V

2Vz = 42° 

Optički karakter

pozitivan

Tip potamnjenja

paralelno

Alteracije/izmjene

rehidracijom anhidrit prelazi u gips, kod nepotpunog prelaza vidljivi su ostaci anhidrita u gipsu

Tip stijene

evaporitne stijene - uz gips i halit
hidrotermalne žile
kontaktnometamorfne stijene
produkt ekshalacije nekih lava

Optičke anomalije

-

Mikroskopski slični minerali

gips - koso potamnjenje, sive interferencijske boje, negativan reljef
barit - kut kalavost različit od 90°, veći indeks loma, manji dvolom

Prepoznatljivost

međusobno okomita pinakoidska kalavost, pseudoapsorpcija, žive interferencijske boje

Druga karakteristična svojstva

-