Dobrodošli na portal sustava Merlin

Virtualno okruženje za e-učenje u visokom obrazovanju

Novi online tečaj – Izrada i implementacija interaktivnog sadržaja H5P u sustav Moodle

Centar za e-učenje Srca pripremio je novi online tečaj naziva "Izrada i implementacija interaktivnog sadržaja H5P u sustav Moodle". 
Cilj tečaja je upoznati nastavnike s alatom H5P i različitim interaktivnim sadržajima koje mogu izraditi pomoću ovog alata izravno na sustavu Moodle. 

Pozivamo Vas da upišete tečaj i steknete nova znanja u izradi interaktivnog sadržaja za Vaše e-kolegije!

Aplikacija za samoprocjenu e-predmeta povezana sa sustavom Merlin

Nastavnici aplikaciji mogu pristupiti izravno putem web stranice na poveznici https://moodle.srce.hr/procjena-epredmeta/ ili kroz blok „Administracija“ u nekom od svojih e-kolegija na sustavu za e-učenje Merlin. Aplikacija omogućava izradu samoprocjene pojedinog e-predmeta, usporedbu više e-predmeta ili usporedbu samoprocjene, koju je izradio nastavnik, s procjenom koju je izradio Centar za e-učenje Srca.

Osim samoprocjene, nastavnici također mogu zatražiti i procjenu e-predmeta od strane Centra za e-učenje, te na taj način dobiti uvid u to koje segmente svojih e-predmeta mogu unaprijediti. Dobivenu procjenu nastavnici također mogu grafički usporediti sa svojom procjenom kao i usporediti svoje izrađene procjene međusobno. Procjena Centra za e-učenje dostupna je samo za e-predmete u sustavu za e-učenje Merlin.