Obavezni kolegij na sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom studiju Upravljanje ljudskim potencijalima.

Program kolegija: Obrazovanje kao čimbenik razvoja ljudskih potencijala. Korisnost profesionalnog osposobljavanja i usavršavanja za pojedinca i organizaciju. Psihologijski principi usvajanja znanja i razvoja vještina. Proces obrazovanja u radnim organizacijama. Procjena obrazovnih potreba: analiza organizacije, analiza radne aktivnosti i analiza osoblja. Postavljanje obrazovnih ciljeva i oblikovanje obrazovnog programa. Provedba i evaluacija obrazovnog programa. Metode i tehnike osposobljavanja i izobrazbe osoblja. Izobrazba i organizacijska uspješnost. Razvoj karijere: teorijske osnove i glavni postupci profesionalnog usmjeravanja. Planiranje i upravljanje karijerom, cjeloživotno obrazovanje i zapošljivost.