U svim dimenzijama ljudskoga života spolne razlike muškog i ženskog određuju čovjeka. Moralna teologija, koja želi toj činjenici pristupiti odgovorno mora uvažavati spoznaje drugih disciplina. na prvome mjestu se polazi od antropoloških spoznaja o spolnosti, koje gleda u svjetlu kršćanske vizije o čovjeku, kako s epokazuje u sv. Pismu i kako je oblikovana kroz povijest teologije. nakon obrade konkretnih vidova spolnoga morala kao što su autoerotizam, prostitucija, homoseksualnost, pornografija i dr., pažnja se usmjerava na pitanje bračnog i obiteljskog morala, narav braka, njegov smisao i svrhu, bračnu ljubav, bračnu neplodnost i pitanje umjetne oplodnje, metode planiranja, rađanja i odgoj potomstva, te pastoralnu brigu za supružnike. 

Čovjek: tjelesna, psihička i duhovna komponenta – međusobno prožimanje; povijest psihologije; psihički procesi; metode istraživanja u psihologiji; glavni pravci u psihologiji; živčani sustav i aktivnost mozga; stanja svijesti; osjeti i percepcija; učenje i pamćenje; sjećanje i zaboravljanje; inteligencija; emocije – emocionalna inteligencija; motivacija; stres i zdravlje; osobnost; razine svijesti; psihički poremećaji; psihoterapija; socijalni odnosi; društvo i kultura.