Cilj predmeta Organska kemija je steći znanje potrebno za razumijevanje osnovnih principa moderne organske kemije te ih primijeniti u vojnom okruženju.

Osnovni je cilj kolegija Balistika (Vojno inženjerstvo) upoznati studente s pojmovima balistike (unutarnje i vanjske) koji će postati temelj na kojem će onda s razumijevanjem usvajati pojmove iz kasnijih vojno-stručnih predmeta. U tu će se svrhu u okviru kolegija poticati studente na usvajanje, razumijevanje i primjenu nastavnih sadržaja prikazanih u sadržaju predmeta.

Osnovni je cilj kolegija Balistika (Vojno inženjerstvo) upoznati studente s pojmovima balistike (unutarnje i vanjske) koji će postati temelj na kojem će onda s razumijevanjem usvajati pojmove iz kasnijih vojno-stručnih predmeta. U tu će se svrhu u okviru kolegija poticati studente na usvajanje, razumijevanje i primjenu nastavnih sadržaja prikazanih u sadržaju predmeta.

Cilj kolegija je omogućiti studentima usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o vojnom menadžerskom inženjerstvu, razumijevanje planiranja, organizacije, upravljanja, koordinacije i nadzora u poslovnim procesima te stjecanje analitičkih i menadžerskih vještina nužnih za primjenu stečenih znanja.