Kolegij je obvezan za studente Integriranoga učiteljskoga studija (Modul Hrvatski jezik) u 9. semestru.
Obveze studenata: redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje, seminarski rad iz zadane literature, prezentacija zadane teme u seminaru, izrada i izvođenje govora prema zadanim uputama, pohađanje kazališnih predstava i društvenih događanja, čitanje propisane literature i vođenje bilježaka, samostalno učenje i priprema za ispit.

Kolegij je obvezan na 1. semestru Integriranoga učiteljskoga studija (Modul Hrvatski jezik).

Kolegij Hrvatska gramatika obvezan je kolegij na integriranome preddiplomskome i diplomskome studiju Učiteljski studij u 1. semestru. 

Kolegij Govorništvo obvezan je kolegij na integirarome prediplomskome i diplomskome studiju Učiteljskome studiju (modul hrvatski jezik) u 9. semestru. 

Cilj je kolegija Jezično izražavanje osvijestiti kod studenata, budućih odgojitelja, potrebu njegovanja vlastitoga jezičnog izražavanja te praćenja i poticanja dječjega jezičnog razvoja. U ostvarivanju toga cilja studentima se nude brojni sadržaji iz funkcionalne stilistike hrvatskoga jezika te iz područja dječjaga usvajanja jezika i dječjega jezičnoga izražavanja. Studenti će tim sadržajima ovladati putem predavačke i seminarske nastave, aktivnim sudjelovanjem te pisanim i govorenim izražavanjem.

U ovom ćete kolegiju prošiti svoje znanje o povijesti hrvatskoga jezika, o verbalnoj i neverbalnoj komunikaicji i njezinim zakonitostima. Uz to, ulazimo u sam predmet Hrvatski jezik i njegove domene te se podrobnije bavimo područje jezika i komunikacija, odnosno jezičnoga izražavanja. Proći ćemo sve jezične djelatnosti, obilježja pisanoga i govorenoga jezika, analizirat ćemo jezične vježbe na svim razinama, isporbati sve vrste vježbi, učiti o ocjenjivanju učeničkih radova, te proširivati svoje znanje iz leksikologije. 

Developing Skills in English 1
 
The aim of this course is to enable students to develop oral and written communication skills in English.