Stjecanje uvida u metode istraživanja, od tradicionalnih, preko suvremenih, do eksperimentalnih. Razlikovanje destruktivnih i nedestruktivnih metoda istraživanja, te okolnosti njihove primjerenosti, odnosno nužnosti. Stjecanje navike detaljnog praćenja  i dokumentiranja zahvata, simulacija elaborata konzervacije - restauracije.

Upoznavanje s temeljnim načelima struke, osnovnim pojmovima i spoznajama o
povijesnim, povijesno - umjetničkim, civilizacijsko - kulturološkim, a osobito
umjetničko zanatskim osnovama razvitka, dosega i značenja zidnog slikarstva.
Temeljem usvajanja osnovnih teoretskih odrednica tijekom nastavnog procesa,
studenti se postupno uvode u praktičnu primjenu osnovnih metoda i tehnika zaštite
spomeničke baštine zidnoga slikarstva .