Sadržaj predmeta obuhvaća analizu vrsta i metoda upravljanja rizicima, definiranje, analiziranje i istraživanje vrsta i metoda vrednovanja izvedenih financijskih instrumenata, kao i načina zaštite od rizika primjenom istih. Budući da je upravljanje rizicima najeksponiranije u okviru financijskog sektora, a koji je u Republici Hrvatskoj definiran kao bankocentričan, značajni naglasak stavlja se na analizu bankarskih rizika. Kolegij se bavi i upravljanjem rizicima pri ulaganjima u materijalnu imovinu poduzeća kao i ostalim rizicima karakterističnima za poslovanje privrednih subjekata u dinamičnoj poslovnoj okolini. Predmet obuhvaća i teorijski pregled područja menadžmenta rizika s posebnim osvrtom na pitanja regulacije/deregulacije financijskog sustava u cjelini.

Sustavi znanosti i visokog obrazovanja; Temeljne definicije znanosti i znanstvenog doprinosa; Znanstvena metoda; koraci znanstvene metode (opažanje, definiranje znanstvenog problema; znanstveno istraživanje; postavljanje hipoteze; prognoziranje i testiranje hipoteze; definiranje znanstvenog doprinosa); metode provjere hipoteza i rezultata istraživanja; definicija istraživanja; proces istraživanja (konceptualno-teorijski i tehničko-operativni dio); vrste istraživanja; izbor metodološkog pristupa; faze istraživačkog rada u društvenim znanostima; metode pretraživanja znanstvenih baza podataka; metoda analize članaka, metode citiranja (primjena obvezno harvardskog i oksfordskog načina); način pisanja znanstvenog rada; oblikovanje pojedinih dijelova; metode znanstvenih istraživanja u društvenim znanostima.

Cilj ovog kolegija je upoznati studente o najvažnijim dijelovima osiguranja i tržišnog poslovanja s kojim će se susretati bez obzira na djelatnost u kojoj budu radili.
 
Uvod u osiguranje. HANFA. Tržište osiguranja. Osiguravajuća društva .Pojmovi u osiguranju. Premije osiguranja. Sudionici na tržištu osiguranja. Posrednici u osiguranju. Likvidacija šteta. Isplata osigurnine. Promidžbene aktivnosti osiguravajućih društava. Zaštita potrošača. Životno osiguranje. Neživotno osiguranje. Mirovinski sustav i mirovinsko osiguranje. Zdravstveno osiguranje. Rizici. Upravljanje rizicima. Osiguranje od odgovornosti. Osiguranje plaćanja. Pravni aspekti osiguranja. Odgovornost za štetu.