Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima iz organizacijske teorije kao i sa suvremenim trendovima u organizaciji. Polazeći od čimbenika koji utječu na oblikovanje organizacije, studenti će se upoznati i s načinom oblikovanja organizacijskih struktura, kao i sa svim ključnim elementima za izgradnju organizacije. Kako je organizacija dinamična i u stalnom kretanju, određena pozornost se posvećuje i promjenama u organizaciji, te organizacijskoj kulturi.
 
Osnove organizacije. Teorije organizacije. Suvremeni trendovi u organizaciji. Vanjski čimbenici organizacije. Unutarnji čimbenici organizacije. Oblikovanje organizacijske strukture. Organizacija raščlanjivanja i grupiranja zadataka. Organizacija upravljanja i menadžmenta. Organizacija vremenskog redoslijeda poslova. Promjene uz organizaciji. Organizacijska kultura. Sukobi u organizaciji.

Cilj kolegija je osposobiti studente menadžmenta za razumijevanje funkcioniranja ekonomije EU i svih njezinih institucija relevantnih za provođenje ekonomske, monetarne, trgovinske i drugih politika. Studente se upoznaje s međunarodnim monetarnim sustavom, proračunskim ograničenjima, razlažu se ekonomske politike u EU, investicije i poslovni ciklusi, te problemi gospodarskog rasta i konkurentnosti u kontekstu posljednje i/ili buduće svjetske krize, globalizacije i demografskih promjena. Cilj je i osposobiti studente teorijskom razumijevanju različitih paradigmi iz teorija integracije.

Stjecanje sposobnosti prepoznavanja i korištenja specifičnih teorija, paradigma, koncepata i principa korporacijskog upravljanja, te primjenjivanje stečenih znanja u rješavanju kompleksnih problema upravljanja suvremenim korporacijama.