Ciljevi i očekivani ishodi predmeta (razvijanje općih i specifičnih kompetencija) ? što će student biti u stanju napraviti nakon određenog razdoblja: Cilj kole... više