Kolegij studentima pruza uvid u vaznost obveznih odnosa prolazeci kroz odredbe Zakona o obveznim odnosima. Utvrduju se i obiljezja trgovackih drustava te se prolaze odredbe Zakona o trgovackim drustvima.

Kolegij pruža studentima primjenjiva znanja iz domene menadžerskih vještina potrebnih u svakodnevnom poslovanju te povećanje sposobnosti razumijevanja i analitičkog tumačenja elemenata vodstva i razvoja međuljudskih odnosa.

Cilj kolegija je razviti sposobnost analitičkog razmišljanja studenata za rješavanje problema odlučivanja ekonomske, financijske ili menadžerske prirode. Osposobiti studente za uspješno korištenje osnovnih metoda gospodarskih računa i financijske matematike. Razviti vještine odabira elementarne statističke metode i grafičkog prikaza upotrebom osnovnih softverskih paketa primjenom na konkretnim problemima. Potaknuti uspješno kombiniranje kvantitativnih metoda sa klasičnim metodama odlučivanja kod donošenja poslovnih odluka u uvjetima rizika i nesigurnosti. Karakter kolegija je aplikativni, a stečeno znanje predstavlja temelj za bolje razumijevanje stručne literature i za uspješniji studij ostalih kolegija. Kolegij se sastoji od pet osnovnih modula:

Modul 1. Osnovni gospodarski računi

Modul 2. Složeni kamatni račun

Modul 3. Zajam

Modul 4. Deskriptivna statistička analiza

Modul 5. Osnove teorije odlučivanja

Ponuda i potražnja; Ponašanje potrošača i tržišna potražnja;  Proizvodnja i troškovi proizvodnje; Konkurentna ponuda; Analiza konkurentnih tržišta;  Monopol i monopson;  Tržišta faktora proizvodnjeEksternalije i javna dobra.

Cilj kolegija je upoznati studente s pojmovima i praksama vezanih uz EU fondove.