Cilj kolegija je upoznati studente s pojmovima i praksama u poduzetništvu

Cilj kolegija je upoznati studente s pojmovima i praksama u makroekonomiji te razviti znanja o glavnim teorijama koja se odnose na centralna pitanja makroekonomije (gospodarski rast, nezaposlenost, inflacija). Studenti će biti upoznati s izazovima u makroekonomskom okruženju uz naglasak na  mogućnost korištenja modela koji mogu objasniti stvarnost na primjerima koji to potvrđuju.

Financijski menadžment

Cilj kolegija je upoznati studente s najnovijim dostignućima na području upravljanja marketingom te osposobiti ih za samostalno upravljanje marketinškim sektoromkroz stavljanje u kontekst marketinškog upravljanja s fundamentalnim  spoznajama  u  marketingu. Studenti  će  kroz  kolegij  upoznati  najnovije  marketinške koncepcije  i  staviti  ih  u  kontekst  suvremenog  upravljanja  marketingom  te  upoznati  načela  upravljanja marketingom u digitalno doba