Kolegij upoznaje studente s ulogom i važnošću internacionalizacije poslovanja poduzeća, analizom povijesnih i suvremenih trendova na području vanjske trgovine, pojmom i temeljnim odrednicama međunarodne konkurentnosti poduzeća. Studenti će upoznati i kritički analizirati strategije međunarodnog nastupa poduzeća te ovladati znanjima o tehnici međunarodnog nastupa poduzeća.Obrađuju se slijedeće teme: Teorije vanjske trgovine; Institucije međunarodnog gospodarskog i financijskog sustava i globalizacija; Hrvatski devizni i carinski sustav; Načini prodaje i specijalizirana tržišta u međunarodnoj razmjeni; Izvoz kao oblik izlaska na strana tržišta; Poslovanje poduzeća u međunarodnoj razmjeni.

Kolegij je namijenjen studentima diplomskog studija koji već imaju predznanje iz područja mikroekonomije. Naglasak se stavlja na složenije mikroekonomske probleme iz različitih područja ekonomije kao što je strateška analiza tržišta nesavršene konkurencije poput analize monopola i oligopola, asimetričnih informacija i  poticaja. Posebno se produbljuje područje teorije igara, aukcija te odnos privatnog i javnog dobra s obzirom na potrebu za državnom regulacijom, poreznom politikom i društveno odgovornom ekonomijom.