Prikaz društvenih procesa koji su doveli do razvoja kakav danas poznajemo te njegov utjecaj na prirodni okoliš temeljna je zadaća ovoga kolegija. Naime, suvremeni društveni razvoj i posljedice „rasta bez granica“ imaju određene posljedice koje danas vidimo kroz klimatske promjene. Ova je tema sveprisutna i aktualna kako na razini Europske unije, tako i na globalnoj razini. Stoga kolegij kroz koncepte poput milenijskih ciljeva održivoga razvoja, obrazovanja za održivo življenje i koncepta odrasta naglasak stavlja na oblikovanje ekološke svijesti i važnost formiranja alternativa dosadašnjem društvenom razvoju. 

U okviru kolegija obrađuju se osnovne činjenice o postanku razvoju i promjenama koje su se događale u svjetskoj povijesti prvih lovnosakupljačkih zajednica do današnjih globalizacijskih promjena. tudenti će biti upoznati s prvim civilizacijama Azije i Afrike, preko antičkog poimanja svijet nesigurnog srednjeg vijeka, novovjekovnih iskustava u znanosti i građanskom sazrijevanju do stoljeća rata i njihovih posljedica U predavanjima će biti poseban naglasak stavljen na uzročno posljedično povezivanje brojnih događaja koji su doveli do formiranja svjetske politike i gospodarstva. Studenti će usporedno s predavanjima morati izabrati te metodološko ispravno napisati kratak osvrt na pojedine događaje, pojave i ličnosti, koji će se tematski odnositi na političku, kulturnu i gospodarsku povijest svijeta. Kratki eseji i osvrti u okviru vježbi biti će pomoćni znanstveni alati u razvijanju kritičkog mišljenja i kolegijalne komunikacije.