Dio kolegija odnosi se na sadržaje iz opće geografije, pa će se obrađivati dijelovi sadržaja iz fizičke geografije i dijelovi iz društvene geografije. Drugi dio se odnosi na geografiju Hrvatske (prirodno-geografska i društveno-geografska) obilježja.

Poznavanje komponenti i rada računala. Samostalni rad na računalu i korištenje uredskih aplikacija.

Opis i ciljevi kolegija su: da studenti razumiju pojam morfologije u odnosu spram drugih gramatičkih disciplina; da razumiju razlike među punoznačnim i pomoćnim riječima; da razlikuju gramatičke kategorije promjenljivih riječi (sklonidbu, sprezanje i stupnjevanje); da studenti znaju nepromjenljive vrste riječi; da u usvajanju morfološke norme polaze od samostalne analize teksta (na konkretnome predlošku iz dječje književnosti); da se samostalno služe stručnom literaturom i normativnim priručnicima.

Zadaća 3.

- ponoviti sve prezentacije od početka semestra: Kognitivni razvoj, Razvoj spoznaje, Emocionalni razvoj i Emoc. i socijalni razvoj

-sljedeći četvrtak u 10 h stavit ću vam kviz na koji ćete svi morati odgovarati u roku sat vremena (do 11h) o gradivu iz navedenih prezentacija