Osposobljavanje za samostalno vokalno-instrumentalno reproduciranje složenijih glazbenih primjera. Razvijanje vještine sviranja složenijih melodija i razvijanje vještine sviranja složenije akordičke pratnje. Razvijanje sposobnosti samostalnog harmoniziranja melodije te razvijanje sposobnosti samostalnog pjevanja i sviranja. 

Kroz kolegij se studenti upoznaju sa značajkama prirodne baštine s posebnim analizama prirodne baštine HRvatske; uvode se u pojmove u turizmu, dovode u vezu prirodni atraktivni čimbenici i (razvoj) turizam. 

Nakon položenog ispita iz ovoga kolegija studenti će biti sposobni:

- razvijati vlastito vizualno i estetsko opažanje,

- proširiti razumijevanje temeljne pojmove likovnog jezika i kompozicijskih načela likovnog djela,

- proširivati vlastitu likovnu pismenost,

- proširiti osnovna znanja i vještine temeljnih likovnih tehnika; te različitih vrsta primijenjenog oblikovanja

- istraživanje mogućnosti ilustracije kroz kreativne studentske projekte koje provode samostalno ili u paru

- proširivanje razumijevanja pojma knjige studentskom kreativnom produkcijom

- primijeniti stečena znanja u promatranju i procjeni djetetovih kreativnih mogućnosti                                                              

Kolegij obuhvaća književno-povijesni i književno-teorijski pristup žanrovski raznolikim djelima hrvatske dječje književnosti.

Mediji – određenje; vrste: novine, radio TV, internet, film - značajke svakog od navedenih medija, njihova uloga u društvu i u formiranju javnog mnijenja.