Metodika u sustavu znanosti. Discipline metodike hrvatskog jezika - metodika početnog čitanja i pisanja, metodika jezika, metodika književnosti, metodika medijske kulture, metodika jezičnog izražavanja, izvannastavne aktivnosti jezično-izražajne usmjerenosti. Metodički pristup početnom čitanju i pisanju. Kurikul nastavnog predmeta Hrvatski jezik u prvom razredu osnovne škole, Izvori, sredstva i oprema za nastavu početnog čitanja i pisanja. Nastavna jedinica, nastavni uzorci i nastavni sustavi za nastavu početnog čitanja i pisanja.

Osnove metodike nastavnog predmeta priroda i društvo u osnovnoj školi  koje predstavljaju temelj osposobljavanja studenata za uspješno planiranje, pripremanje i realizaciju nastave prirode i društva na teorijskoj i praktičnoj razini.