Upoznati studente sa klasifikacijama mora na oceane, mora u širem i užem smislu, zaljeve i prolaze. Postankom oceana i njegovim geomorfološkim značajkama. Svojstvima morske vode. Životom u moru, te njegovim gospodarskim značenjem. Utjecajem mora na oblikovanje reljefa. Prostorni raspored, postanak i podjele jezera na Zemlji, te njihovo značenje.

Studenti će usvojiti teorije ekonomske geografije koje objašnjavaju prostorni raspored različitih ekonomskih aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Upoznati će se s pojavom kako regionalni ekonomski razvoj tijekom povijesti gubi odnosno stječe konkurentnost; steći će spoznaje o razvoju procesa globalizacije, stvaranju MNC,
međunarodnim i regionalnim  ekonomskim organizacijama, gospodarskom razvoju svijeta. Studenti će proučavati regionalnu gospodarsku strukturu Republike Hrvatske, regionalnu konkurentnost i komparativnu prednost  u odnosu na neposredno okruženje

Studenti će usvojiti teorije ekonomske geografije koje objašnjavaju prostorni raspored različitih ekonomskih aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Upoznati će se s pojavom kako regionalni ekonomski razvoj tijekom povijesti gubi odnosno stječe konkurentnost; steći će spoznaje o razvoju procesa globalizacije, stvaranju MNC,
međunarodnim i regionalnim  ekonomskim organizacijama, gospodarskom razvoju svijeta. Studenti će proučavati regionalnu gospodarsku strukturu Republike Hrvatske, regionalnu konkurentnost i komparativnu prednost  u odnosu na neposredno okruženje

Upoznavanje sa suvremenim egzodinamskim procesima i pojavama. Endodinamika (vulkanizam, seizmizam); Globalna tektonika ploča. Opći prikaz geološkog sastava i građe Hrvatske. Osnove stratigrafske geologije, Osnove geologije kaustobiolita (nafta, ugljen). Prikaz znanstvenih istraživanja u praksi na primjeru špilje Modrič u okviru terenske nastave

Upoznavanje sa suvremenim egzodinamskim procesima i pojavama. Endodinamika (vulkanizam, seizmizam); Globalna tektonika ploča. Opći prikaz geološkog sastava i građe Hrvatske. Osnove stratigrafske geologije, Osnove geologije kaustobiolita (nafta, ugljen). Prikaz znanstvenih istraživanja u praksi na primjeru špilje Modrič u okviru terenske nastave

Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o kvantitativnim metodama u geografiji s naglaskom na didaktički aspekt. Usvajanje znanja o osnovnim statističkim pojmovima i razumijevanje statističkih procedura u geografskim istraživanjima. Upoznavanje studenata s osnovnim sadržajima deskriptivne statistike. Predočavanje osobitosti odabranih metoda u sklopu deskriptivne statistike, mogućnostima njihove primjene u geografiji i ispravne interpretacije rezultata, te primjeni odgovarajuće programske potpore.

Kolegij se sastoji od vježbi izrade dijagrama sukladno pravilima grafičkih metoda, te jednostavnijih matematičkih i statističkih izračuna, a u okvirima obrade podataka vezanih ponajprije uz geografiju i njene discipline. Vježbe se izvode uz pomoć programa MS Excel.