Terenska nastava je obavezan kolegij koji se trebao realizirati  početkom mjeseca svibnja u trajanju od četiri dana. Međutim, zbog korona virusa i zaštitnih mjera, realizacija terenske nastave je otkazana dod daljnjeg.

U kolegiju se proučavaju veze prirodno-geografskih obilježja i društveno-gospodarskih procesa s razvojem pomorskih djelatnosti.

U kolegiju se proučavaju veze prirodno-geografskih obilježja i društveno-gospodarskih procesa s razvojem pomorskih djelatnosti.

Definiranje prijetnji, katastrofa, analize i procjene rizika. Uloga geografije u upravljanju prijetnjama i smanjenju rizika od katastrofa. Osnovna podjela prijetnji na prirodne i tehnološke. Opis svih prirodnih prijetnji (geoloških, hidroloških, meteoroloških) s naglaskom na one koje se mogu pojaviti u Hrvatskoj. Upoznavanje s drugim prijetnjama tehnološkim, biološkim i ostalim (nesvrstanim).Utjecaj i međusobni odnosi prirodnih prijetnji i katastrofa utječu čovječanstvo – promet, gospodarstvo, ekonomija, okoliš, migracije, bolesti (korelacija s fizičkim i društvenim kolegijima). Upoznavanje studenata s metodama prepoznavanja i predviđanja prirodnih prijetnji te kako se od njih zaštititi i oduprijeti pravilnim prostornim planiranjem i ostalim metodama.

Geografski informacijski sustavi II

Razvoj urbanih sustava proučava povijest urbanih naselja, odnosno razvitak gradova, urbanu strukturu, prostorne obrasce koji se pojavljuju unutar grada. Osnovna pitanja kolegija su zašto se gradovi nalaze ondje gdje jesu, kojoj funkciji služe, hijerarhiju koja postoji među njima te zašto se razvijaju s oblikom kojeg imaju. Također, osnovni pristup razvoja urbanih sustava je proučavanje problema povezanih s prostornom raspodjelom samih gradova te složenih obrazaca kretanja, tokova i poveznica koji ih spajaju u prostoru te proučavanje obrazaca raspodjele i interakcije unutar gradova, odnosno proučavanje njihove unutarnje strukture.