Samostalno studenti čitaju veću količinu grčkoga teksta kako bi usavršili vještinu analiziranja sintakse, vokabulara i stila različitih književnih vrsta tj. autora djela odabranih za čitanje. Tijekom nastave pojedinačno se i u grupi vježbaju pristupi čitanju i analizi teksta kako bi se pripremilo za budući profesionalni rad.