Jezik- govor – mišljenje. Teorije o usvajanju jezika. Proces usvajanja materinjskog jezika: razvoj glasovnog sustava. Proces usvajanja materinjskog jezika: razvoj jezičnih oblika. Proces usvajanja materinjskog jezika: usvajanje značenja  jezičnih elemenata. Nejezični sustav govora. Mjesni govor, interdijalekt, standardni jezik. Komunikacijska kompetencija i priopćajni idiomi hrvatskoga jezika. Dvojezičnost predškolske djece (vertikalni i horizontalni bilingvizam). Odnos zavičajnog idioma i standardnog jezika u predškolskim ustanovama. Odgojiteljevo poznavanje zavičajnog idioma kao preduvjet razvijanja komunikacijskih sposobnosti predškolske djece. Zavičajni idiom i planiranje obrazovnih sadržaja . Dramska igra kao sredstvo upoznavanja zavičajnog idioma polaznika predškolskih ustanova.

Jezik- govor – mišljenje

Teorije o usvajanju jezika

Proces usvajanja materinjskog jezika: razvoj glasovnog sustava

Proces usvajanja materinjskog jezika: razvoj jezičnih oblika

Proces usvajanja materinjskog jezika: usvajanje značenja  jezičnih elemenata

Nejezični sustav govora

Mjesni govor, interdijalekt, standardni jezik

Komunikacijska kompetencija i priopćajni idiomi hrvatskoga jezika

Dvojezičnost predškolske djece (vertikalni i horizontalni bilingvizam)

Odnos zavičajnog idioma i standardnog jezika u predškolskim ustanovama

Odgojiteljevo poznavanje zavičajnog idioma kao preduvjet razvijanja komunikacijskih sposobnosti predškolske djece

Zavičajni idiom i planiranje obrazovnih sadržaja

Kolegij sadrži sljedeće teme:

  • Sastavnice glazbenog jezika (melodija, harmonija, ritam, boja, slog)
  • Karakteristike tona
  • Notno crtovlje, ključevi, pauze.
  • Note u crtvolju i njihovi nazivi
  • Glazbena abeceda i solmiizacija
  • Ritam i mjera
  • Durske i molske ljestvice
  • Intervali
  • Akordi (kvintakord i njegovi obrati)

Kolegij Obitelj u riziku je izborni nastavni predmet u II. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Kolegij Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja II je obvezni nastavni predmet u II. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija Ranog i Predškolskog odgoja i obrazovanja.

Tekstovi iz područja struke (jezični razvoj, psihički i emocionalni razvoj, uloga učitelja u predškolskim ustanovama, briga o djetetu, različiti pristupi razvoju djeteta, razvoj čitanja) kao i  tekstovi koji se odnose na kulturu i civilizaciju zemalja engleskog govornog područja (kultura, umjetnost, književnost).
Gramatički dio obuhvaća obradu  zavisnih rečenica (kondicionalne rečenice, vremenske i namjerne zavisne rečenice, kompleksnijih gramatičkih struktura kao što su izražavanje hipoteza u prošlosti i sadašnjosti, modalne glagole, neupravni govor, slaganje vremena, infinitive/gerund, frazalne glagole, prijedloge. Sadržaji se usmjeravaju na specifičnosti jezika i definiranje jezične strukture, te analizu jezičnih konstrukcija koje ne korespondiraju u materinskom jeziku.