Studenti će se osposobiti za čitanje i razumijevanje glazbenih znakova i pravila u crtovlju te na vježbama će se kontinuirano obrađivati sadržaji koji će se praktično primjenjivati i izvoditi na instrumentu (glasovir).
Vrednuje se točnost i osviještenost u povezivanju glazbenih teoretskih sadržaja sa praktičnom izvedbom te koliko je student razvio tehniku pjevanja i koordinirao je uz instrumentalnu pratnju.