Predmet filozofije odgoja; Filozofski aspekti humanističkog pristupa odgoju(klasični, naturalistički, egzistencijalistički, kritički), glavni doprinosi; Pojam građanstva, rasuđivanje i odgoj; Odgoj kritičkog mišljenja; B.Russell o odnosu znanosti, društva i odgoja; Filozofsko promišljenje glavnih smjernica odgoja za budućnost; Mogućnosti primjene P4C u radu s djecom; Filozofska rasprava o ulozi i vrijednosti znanja danas; Značenje i praktična primjena filozofijskoodgojnih razmatranja i perspektiva; Etika razumijevanja i etika ljudskog roda, implikacije u odgoj i suvremeno društvo

Kolegij je osmišljen kao prvi od triju jednosemestralanih kolegija vezanih uz likovnoumjetničko područje trodimenzionalnog oblikovanja te uz područje primijenjene umjetnosti i dizajna. Na kolegiju se studenti upoznaju s tradicionalnom podjelom skulpture na reljef i punu plastiku, kao i s nekim kiparskim likovnim tehnikama. Vezano uz svaku vrstu skulpture (osim mobila koji će se obrađivati kasnije) studenti izvode vlastite likovne radove u okviru čega praktično primjenjuju svoje znanje o spomenutim vrstama i njihovim likovnim karakteristikama ovladavajući pritom i pojedinim kiparskim likovnim tehnikama. Na kolegiju se studenti upoznaju još s područjem primijenjene umjetnosti i dizajna te pomnije, teorijski i praktično, istražuju područje grafičkog dizajna.