Etika,moralnost i ljudska prava;Vrste i sadržaj ljudskih prava, prava i dostojanstvo osobe; Temeljni principi ljudskih prava; Značenje i sadržaj dokumenata o ljudskim pravima; Europske vrijednosti i zaštita ljudskih prava; Problemi suvremenog svijeta i odnos prema poštivanju ljudskih prava; Pojam i značenje tolerancije, tolerancija i pluralizam; Što poduzimati kad se krše ljudska prava; Učenje o ljudskim pravima i demokratskom građanstvu danas.

Studenti će se osposobiti za čitanje i razumijevanje glazbenih znakova i pravila u crtovlju te na vježbama će se kontinuirano obrađivati sadržaji koji će se praktično primjenjivati i izvoditi na instrumentu (glasovir).
Vrednuje se točnost i osviještenost u povezivanju glazbenih teoretskih sadržaja sa praktičnom izvedbom te koliko je student razvio tehniku pjevanja i koordinirao je uz instrumentalnu pratnju.