Korištenje medija u nastavi on line

U skolpu kolegija studenti se upoznaju s biološkom, krajobraznom i geološkom baštinom. Hrvatska se ističe iznimnom prirodnmom baštinom koju valja valorizirati u cjelini i zasebice u turizmu. Budući se radi o posebno vrijednim dijelovima prirode tu se implementiraju najodrživiji oblici turizma kao što su: ekoturizam, krajobrazni turizam, turizam divljine, pustolovni turizam, agriturizam i dijelom kulturni turizam. Kroz te oblike turizma studenti uče o prirodi, za prirodu i u prirodi. Na taj način stječu znanja koja će prenositi djeci i roditeljima. To je osobito važno da djeca razvijaju ekološki prihvatljivo ponašanje prema prirodi i time postaju aktivni sudionici i sukreatori održivog razvoja. Nadalje postaju ekološki osvješteni pojedinci, a sutra aktivni građani i graditelji boljeg društva.

upoznavanje s glavnim predstavnicima filozofsko odgojne misli u Hrvatskoj, s ciljem kritičkog promišljanja aktualnih pitanja i problema odgoja kod nas i sagledavanje perspektiva i značenja danas

Studenti će se osposobiti za čitanje i razumijevanje glazbenih znakova i pravila u crtovlju te na vježbama će se kontinuirano obrađivati sadržaji koji će se praktično primjenjivati i izvoditi na instrumentu (glasovir).
Vrednuje se točnost i osviještenost u povezivanju glazbenih teoretskih sadržaja sa praktičnom izvedbom te koliko je student razvio tehniku pjevanja i koordinirao je uz instrumentalnu pratnju.