Upoznavanje studenata sa suvremenom hrvatskom književnošću i njezinim položajem unutar povijesti hrvatske književnosti. Upoznavanje s temeljnim značenjskim elementima toga područja, ključnim piscima, školama, smjerovima, stilskim formacijama, modelima koji su se realizirali u tome korpusu.

Kolegij je osmišljen kao prvi od triju jednosemestralanih kolegija vezanih uz metodiku nastave Likovne kulture kojima se studente učiteljskog studija osposobljava za izvođenje nastave Likovne kulture u osnovnoj školi. Na kolegiju se studenti upoznaju sa samim nastavnim predmetom, njegovom poviješću i sadašnjom ulogom u sustavu formalnog odgoja i obrazovanja. U okviru kolegija se dalje istražuju dokumenti prema kojima se izvodi nastava Likovne kulture u osnovnoj školi te se prema tim okvirima definira struktura same nastave, od godišnjih planova do strukture svakog pojedinog nastavnog sata Likovne kulture. Svako je predavanje popraćeno sadržajno povezanom metodičkom vježbom u okviru koje studenti izvode vlastite likovne radove, analiziraju demonstrirane metodičke postupke i svoja likovna rješenja.

Kolegij je osmišljen kao posljednji od triju jednosemestralanih kolegija vezanih uz likovnoumjetničko područje trodimenzionalnog oblikovanja te uz područje primijenjene umjetnosti i dizajna. Na kolegiju se studenti upoznaju s nekim principima suvremene umjetnosti poput citata i interpretacije te inspirirani konkretnim umjetničkim djelima izvode vlastite trodimenzionalne likovne radove u različitim tehnikama. Na kolegiju se studenti upoznaju još s područjem vizualnih komunikacija i sa značenjem dizajna u području digitalne tehnologije. Vezano uz to praktično izvode vlastite digitalne video radove.