Cilj predmeta je upoznati studente s metodologijom znanstvenih istraživanja, znanstvenim metodama, postupcima prikupljanja i obrade podataka. Planiranje, tijek provedbe i osnovne procedure u organizaciji znanstvenog rada uopće i posebice rada u području odgoja i obrazovanja.