Kolegij u svom fokusu ima prvenstveno Hladni rat kao središnji proces međunarodnih odnosa u drugoj polovici 20. stoljeća. Analiziraju se odnosi SAD-a i SSSR-a i njihovih političkih, društvenih i gospodarskih modela koje promoviraju. Osim toga pozornost se poklanja velikim promjenama kroz koje prolazi europski kontinent nakon Drugog svjetskog rata, ali i zemlje u Aziji. Identificiraju se i analiziraju ostali važni procesi dekolonizacije, globalizacije, tehnološke transformacije, itd.

Suvremena historiografija je kolegij koji prati kretanja u istraživanju i pisanju o povijesti u zadnjih 50 godina. Naglasak je stavljen na aktualne trendove kojima se bave aktivni povjesničari. Cilj je upoznati studente s aktualnim teorijama i praksama u povijesnoj znanosti i ukazati na njihovu praktičnu primjenu.