The aim of the course is to acquaint students with history of Roman imperialism that can be best observed through the history of Roman provinces. In order to do so, students shall be encouraged to understand processes that enabled Rome to successfully rule for centuries over vast territories of Europe, Asia and Africa. Understanding these processes shall also improve students' comprehension of the modern world and conditions, as they are in a way sum of all the previous human experiences

Cilj predmeta je produbljivanje postojećih znanja o starovjekovnoj baštini Hrvatske. Studenti se upoznaju s povijesnom i kulturno-umjetničkom baštinom antičkih gradova na hrvatskom tlu; osobito ih se upozorava na važnu ulogu antičke baštine u stvaranju hrvatskog povijesnog prostora. Krajnji cilj predmeta je osposobljavanje studenata za samostalne povijesne interpretacije građe vezane uz antička naselja na tlu Hrvatske.

The course is an introduction into a vast area of history designated as Maritime History. The main aim of the Maritime History is to offer an insight into the history of human interaction with the sea. Since more than 70% of the Earth is covered with oceans it is a valid supposition to focus research attention of history to the action of the people on the oceans and the manner in which causal relationship (humans – sea and vice versa) was maintained. The course offers an overview of basic research areas and strands that exist in contemporary historiography. Since maritime history is mostly transnational and global, besides general insights special attention would be paid to Mediterranean and Adriatic Seas.

U sklopu ovoga predmeta cilj je studente upoznati s idejama o korištenju suvremenih medija u nastavi povijesti. Zbog tehnološkog i informatičkog napretka i dostupnosti digitalnih sadržaja potrebno je na poseban način usmjeriti pažnju u taj segment i iskoristiti ga u poučavanju. U predmetu će se posebna pozornost posvetiti različitim oblicima korištenja interneta, video igara, društvenih mreža kao sredstava za poučavanje povijesti. Posebna pozornost posvetiti će se analizi različitih video i glazbenih materijala kao primjera za praktičnu primjenu u učenju povijesti.