Ovaj kolegij ima za cilj je prenijeti temeljna znanja iz farmakologije koja će omogućiti
prvostupnicima sestrinstva razumijevanje farmakoterapije koje je nužno za pružanje sigurne i
djelotvorne zdravstvene zaštite bolesnicima.

Cilj kolegija KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE  je stjecanje znanja o osnovnim pojmovima i ključnim pitanjima komunikacijskog procesa. U okviru kolegija će se usvojiti znanja o OSNOVNIM KOMUNIKACIJSKIM TEMAMA (osnovni pojmovi značajni za komunikaciju među ljudima) i POSEBNIM TEMAMA (komunikacija u specifičnim okolnostima vezanim za zdravstvenu praksu).
.