Kolegij omogućuje usvajanje znanja, vještina i stavova, razvijanje kritičkog mišljenje te poticanje istraživanja na području zdravstvene  njege  osoba  s  invaliditetom  i  djeces teškoćama u razvoju. Stečene  kompetencije  medicinske  sestre  primijenit  će  za  dobrobit osoba  s  invaliditetom  te  dati  značajan doprinos kvaliteti življenja, sustavu vrijednosti, dostojanstvu, humanosti i brizi za čovjeka. Znanstveno-istraživačkim radom pozitivno će utjecati na razvoj sestrinstva i unaprjeđenje sestrinske prakse i kvalitete zdravstvene zaštite i zdravstvene skrbi.