Sadržaj predmeta obuhvaća područja: normalna obrana čovjeka od infekcije , bolničke infekcije – definicije i učestalost-, patogeneza infekcija i epidemiologija bolničkih infekcija, organizacija kontrole bolničkih infekcija, edukacija zdravstvenih djelatnika iz kontrole infekcija, praćenje bolničkih infekcija, glavne kliničke i laboratorijske značajke infekcija u bolesnika, politika propisivanja antibiotika u bolnicama, infekcije koje se prenose krvlju i tjelesnim tekućinama , multiplorezistentni mikroorganizmi, postupak u epidemiji bolničke infekcije, prevencija bolnički stečenih infekcija kirurškog mjesta, bolničke infekcije uzrokovane respiratornim virusima, prevencija infekcija u Jedinici intenzivnog liječenja (bolnički stečenih pneumonija, infekcija povezanih s urinarnim kateterom, te intravaskularnim kateterima, prevencija infekcija u ustanovama koje pružaju socijalnu skrb.

Cilj izbornog predmeta "Melanom" je upoznavanje studenata s  definicijom melanoma, etipatogenezom, kliničkom slikom, ulogom dermoskopije u postavljanju dijagnoze, terapijskim mogućnostima i preventivnim mjerama.

Kolegij  omogućuje  usvajanje  znanja,  vještina  i  stavova,  razvijanje  kritičkog  mišljenje  te  poticanje istraživanja  na  području  palijativne  zdravstvene  njege.  Stečene  kompetencije  medicinske  sestre primijenit će za dobrobit pacijenata te dati značajan doprinos kvaliteti življenja, sustavu vrijednosti, dostojanstvu, humanosti i brizi za čovjeka do samog kraja života. Znanstveno-istraživačkim radom pozitivno će  utjecati  na  razvoj  sestrinstva  i  unaprjeđenje  sestrinske  prakse  i  kvalitete  zdravstvene zaštite i zdravstvene skrbi.

Zamolba za otvaranje kolegija Zdravstvena njega u kući

Odjel za zdravstvene studije 

Sveučilište u Zadru

Godina učenja : 3

Semestar : 6