Cilj kolegija je usvajanje znanja i vještinana kojima se temelji palijativna skrb. Student će usvojiti ključne spoznaje o skrbi za pacijente oboljele od neizlječivih bolesti, osobe na kraju života i njihove obitelji u skladu s etičkim načelima.

Cilj kolegija je znanstveno i stručno osposobljavanje studenta za opća i specifična znanja i vještine na kojima se temelji gerijatrijska i palijativna skrb (osobe starije životne dobi, pacijenti oboljeli od neizlječivih bolesti, osobe na kraju života i njihove obitelji) u skladu s etičkim načelima. Teoretska znanja stečena tijekom pohađanja kolegija omogućit će studentima praćenje i usvajanje najnovijih spoznaja u struci i znanosti što predstavlja neraskidivu osnovu za daljnje usavršavanje i obrazovanje.Po završetku kolegija studenti bit će osposobljeni za rad na visoko odgovornim dužnostima u organizaciji zdravstvene njege u zdravstvenim institucijama te edukaciji budućih medicinskih sestara.

Loš menadžment, loše poslovanje - Business Magazine