Cilj kolegija
 
Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim pojmovima psihologije učenja kako bi znali ključne determinante procese učenja prepoznati u realnom školskom okruženju, te primjenom stečenih znanja djelovati na njih i time poboljšati cjelokupnu kvalitetu procesa učenje-poučavanje.
 
Sadržaj kolegija
 
-         Što je to psihologija obrazovanja i koje su njene metode istraživanja (deskriptivne, korelacijske, eksperimentalne).
-         Učenje- definicija i temeljni preduvjeti učenja. Odnos učenja i maturacije
-         Teorije učenja  (biheviorističke teorije, kognitivne teorije, socijalne teorije učenja)
-         Zakonitosti usvajanja znanja i vještina. Pojave koje prate učenje
-         Osobni činitelji djelotvornog učenja: sposobnosti, osobine ličnosti, kognitivni stil
-         Emocije u procesu učenja
-         Kontekstualne odrednice procesa učenja (obiteljski, razredni i školski kontekst)
-         Daroviti učenici
-         Učenici s posebnim potrebama

Cilj kolegija je polaznike upoznati s osnovnim pojmovima psihologije poučavanja kako bi znali prepoznati ključne determinante procese poučavanja u realnom školskom okruženju, te primjenom stečenih znanja djelovati na njih i time poboljšati cjelokupnu kvalitetu procesa učenje-poučavanje.