Učitelji filozofije moraju znati ključne filozofske tekstove iz povijesti filozofije. Cilj ovog kolegija je voditi studente kroz kritičko čitanje odabranih dijelova relevantnih tekstova iz povijesti filozofije koji su odabrani u skladu s programom Ministarstva znanosti i obrazovanja za nastavu filozofije u srednjoj školi, te Ispitnog kataloga za državnu maturu: Filozofija (zadnje izdanje). Koliko god je to moguće, kolegi obuhvaća tekstove koje se obično ne obrađuju u ostalim kolegijima Odsjeka za filozofiju.

 Dijelovi su odabrani iz sljedećih tekstova:

Arthur Schopenhauer, Svijet kao volja i predodžba
Edmund Husserl, Ideje za čistu fenomenologiju i fenomenološko filozofiju.
Friedrich Nietzsche, Tako je govorio Zaratustra.
Hans Georg Gadamer. Univerzalnost hermeneutičkog problema.
Karl Popper, „Ciljevi znanosti“.
Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus.
Martin Heidegger, Bitak i vrijeme.
Rudolf Carnap, "Odbijanje Metafizike“.
Russell Bertrand, Povijest zapadne filozofije.
William James, Pragmatizam.

Cilj kolegija je osposobiti studente za kritičko čitanje filozofskih tekstova i pisanje koherentnih, jasnih, konciznih, uvjerljivih te argumentiranih radova. Kolegij je strukturiran s ciljem da pomogne studentima u različitim koracima planiranja i pisanja filozofskih radova. Rad koji će studenti morati izraditi temeljit će se na temama koje se obrađuju na kolegiju Uvod u filozofiju.

 

The course aims at introducing and exploring some themes in contemporary philosophy of psychiatry. The relation between philosophy and psychiatry is two-way. On the one hand, philosophical analyses and theories are used to investigate fundamental issues concerning the scientific and practical dimensions of psychiatry. On the other hand, psychiatric research is used to illuminate, by means of empirical results or theoretical assumptions, certain philosophical issues.

The course illustrates aspects of this general two-way relation by considering two main debates in contemporary philosophy of psychiatry. First, we will focus on the philosophical discussions concerning the nature and plausibility of the notion of mental disorder. Then, we will address some recent philosophical analyses of psychiatric explanation.