Ovaj e-kolegij namijenjen je studentima koji su kao Stručnu praksu u kulturi odabrali Kišobran, odnosno studentske medije. 

Plan rada medijskog dijela kolegija „Stručna praksa u kulturi“ osmišljen je tako da studentima predstavi osnovne aspekte četiri temeljna tipa masovnih medija: tiska, radija, televizije i internetskog portala, a sastoji se od grupnih i individualnih aktivnosti.

Željeni ishod jest da studenti ovladaju tehničkim i tehnološkim vještinama rada u različitim medijima, stvore praktične vještine medijskog izražavanja u raznim formama (pisana, vizualna i auditivna) te steknu višu razinu kritičnosti prema medijskom sadržaju kada se nađu u ulozi konzumenta takvih sadržaja.

Program ne obuhvaća obaveznu literaturu, ali će se studentima ponuditi popis izborne literature koji im može olakšati usvajanje i razumijevanje tema o kojima će se raspravljati na radionicama.

Ovaj e-kolegij namijenjen je studentima koji su kao Stručnu praksu u kulturi odabrali Kišobran, odnosno studentske medije. 

Plan rada medijskog dijela kolegija „Stručna praksa u kulturi“ osmišljen je tako da studentima predstavi osnovne aspekte četiri temeljna tipa masovnih medija: tiska, radija, televizije i internetskog portala, a sastoji se od grupnih i individualnih aktivnosti.

Željeni ishod jest da studenti ovladaju tehničkim i tehnološkim vještinama rada u različitim medijima, stvore praktične vještine medijskog izražavanja u raznim formama (pisana, vizualna i auditivna) te steknu višu razinu kritičnosti prema medijskom sadržaju kada se nađu u ulozi konzumenta takvih sadržaja.

Program ne obuhvaća obaveznu literaturu, ali će se studentima ponuditi popis izborne literature koji im može olakšati usvajanje i razumijevanje tema o kojima će se raspravljati na radionicama.

Cilj ovog kolegija je pružiti studentima pregled ključnih povijesnih, kulturnih i političkih procesa u jugoistočnoj Europi. Kolegij će nuditi studentima povijesnu pozadinu regije i osigurati kontekst za sve ostale kolegije u programu. Studenti će također biti izloženi najnovijim trendovima i temama iz područja jugoistočne Europe, a uključivat će i brojna gostujuća predavanja od suradnika Centra za Napredne Studije (CAS)  i drugih gostujućih znanstvenika.