Cilj je kolegija Razvojna psihologija na Nastavničkom modulu upoznati studente s bazičnim spoznajama o razvoju nužnim za razumijevanje zakonitosti odgoja i obrazovanja. Spoznaje o psihološkom razvoju djece i adolescenata osnova su za razumijevanje pristupa u obrazovanju i odgoju i njihovu prikladnost za određenu dob.

Ciljevi kolegija Psihologija djetinjstva i adolescencije su upoznati studente s teorijskim i praktičnim značenjem razvojne psihologije, specifičnostima razvoja od začeća do razdoblja adolescencije kroz pojedine aspekte razvoja (motorički, perceptivni, kognitivni, emocionalni, moralni, socijalni) , metodologijom istraživanja u razvojnoj psihologiji te primjenom nekih razvojnih testova.