Program cjeloživotnog obrazovanja Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju namijenjen je visokoškolskim nastavnicima i suradnicima, kao i djelatnicima administrativnih službi uključenih u sustav osiguravanja kvalitete. Cilj je predmeta Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju  aktivno uključiti polaznike u problematiku osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete visokoškolskih institucija, informirati ih o postojećim standardima i kriterijima kvalitete temeljnih djelatnosti u visokoškolskim institucijama i njihovoj ulozi u razvoju institucijske kulture kvalitete te doprinosu različitih dionika.