Izborni kolegij Biokatalizatori i enzimska tehnologija pruža interdisciplinarni pregled primjene biokatalizatora u industriji, medicini i farmaciji s najnovijim primjerima koji će potaknuti studente prema inovativnim procesnim i dijagnostičkim rješenjima u biotehnologiji.

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim karakteristikama znanstveno-istraživačkog rada, znanstvenog razmišljanja i pisanja, te s bioetičnošću rada u znanosti Studenti će dobiti praktične savijete koji će ih osposobiti za uspješnije provođenje diplomskog rada u laboratoriju, te pripremu i pisanje diplomskog ispita. Predstaviti će se i razjasniti pojmovi, odrednice i konvencije od važnosti u znanstveno-istraživačkom radu. Studenti će biti upoznati kako biti etični u prilikom prpovedbe eksperimenata, pisanja i publiciranja, te će iti upoznati s etičnim postupanjem prilikom korišštenja laboratorijskih životinja. Objasniti će se kako je znanstveno istraživanje strukturirano, od kojih se cjelina sastoji znanstveni rad i koja su pravila u njegovom oblikovanju. Dio predavanja odnositi će se na pisanje u području biomedicinskih znanosti, a dio u području kemijskih znanosti. Naglasak će biti na objašnjavanju uputa za kvalitetno znanstveno pisanje i praktičnim zadacima kojima će se ta vještina uvježbavati.