Cilj kolegija je upoznati studente s odabranim temama i aktualnim problemima suvremene matematike.